Phần mềm quản lý khách sạn

Phần Mềm Quản Lý Nhà Nghỉ, Khách Sạn 2* Chuyên Nghiệp - TCSOFT

  Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT là sản phẩm phần mềm quản lý khách sạn có tích hợp nhiều phân hệ ứng dụng phục vụ quản lý mọi hoạt động tác nghiệp điều hành của một khách sạn. Phần mềm có tính mở cao, dễ sử dụng, đáp ứng mọi yêu cầu phát triển và mở rộng theo quy mô hoạt động kinh doanh. Hiện tại TCSOFT đã cho ra mắt 2 bộ sản phẩm của Phần mềm quản lý khách sạn: TCSOFT - HOTEL 3.2 với các nghiệp vụ đơn giản và phổ biến nhất phù hợp với các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ và bộ phần mềm: TCOSFT - HOTEL 3.5 với đầy đủ các nghiệp vụ chuyên sâu của khách sạn, nhà nghỉ cao cấp, yêu cầu các chức năng phức tạp, chi tiết chuyên dùng cho tất cả các loại hình khách sạn từ 1 sao đến 5 sao.

 

95 100 1120

Tải Demo Version 3.2 Đặt hàng

Tải Demo Version 3.5 Đặt hàng

Tổng quan

 

Phần mềm quản lý khách sạn 2

Khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn 5

 

Phần mềm quản lý khách sạn chuyên nghiệp

phan mem quan ly khach san chuyen nghiep

Tại sai chọn phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT

Bộ TCSOFT - HOTEL 3.2

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN- NHÀ NGHỈ TCSOFT HOTEL 3.2

 Phần mềm quản lý khách sạn 3.2

I. Phân Hệ Quản Lý Dịch Vụ Khách Sạn

 

1 Quản lý hệ thống khai báo danh mục: khai báo danh mục cho cả nhà hàng và khách sạn

 •  Hệ thống danh mục nhóm khách hàng, đơn vị hợp tác.
 •  Hệ thống danh mục nhóm loại phòng
 •  Hệ thống danh mục phòng, buồng,Vip,Thường
 •  Hệ thống danh mục bàn ăn, món ăn
 •  Hệ thống danh mục nguyên liệu, kho bếp

2 Quản lý thông tin đặt phòng

 •  Phiếu đặt phòng: Khách đặt tại khách sạn hoặc qua kênh khác, không qua website
 •  Thống kê số phòng đặt
 •  Thống kê khách hàng đặt
 •  Thống kê ngày khách đặt
 •  Thống kê phòng trống
 •  Sơ đồ hiển thị tình trạng dặt phòng và sử dụng phòng của khách sạn

3 Quản lý quá trình nhận phòng

 •  Thể hiện sơ đồ phòng (Xem hệ thống phòng còn trống, đã cho thuê, tình trạng đặt phòng chưa ở)
 •  Thủ tục nhận buồng khách lẻ/khách đoàn
 •  Thay đổi thông tin nhận buồng
 •  Tra cứu thông tin buồng và hồ sơ khách
 •  Báo cáo nội bộ buồng và khách

4 Quản lý thu ngân

 •  Nghiệp vụ thu ngân
 •  Chuyển đổi giao dịch và ghi giao dịch
 •  Thủ tục trả buồng khách lẽ/khách đoàn
 •  Báo cáo tồn quỹ

5 Quản lý sơ đồ phòng

 •  Thể hiện tình trạng phòng theo ngày: có khách, trống, đặt trước hoặc đang sửa.
 •  Sơ đồ phòng trực quan, dễ dàng sắp sơ đồ phòng tương tự như vị trí địa lý của các phòng.
 • Thao tác trực tiếp nghiệp vụ trên sơ đồ phòng, rất tiện dụng và nhanh chóng.
 • Tra cứu hồ sơ khách hàng trên sơ đồ phòng nhanh chóng và đầy đủ.

6 Quản lý tìm kiếm

 •  Tổng quan về tra cứu thông tin
 •  Thông tin về khách
 •  Hồ sơ khách hàng
 •  Tra cứu phòng trống, phòng có khách, hỏng, sửa chữa
 •  Tra cứu hệ thống giá phòng từng loại

7   Hệ thống báo cáo dịch vụ khách sạn

 •  Sử dụng biểu đồ và đồ thị trong các báo cáo.
 •  Báo cáo tình hình đặt phòng theo thời gian
 •  Báo cáo tình hình sử dụng các phòng
 •  Báo cáo trình trạng tức thời sử dụng phòng
 •  Báo cáo doanh thu cho thuê phòng
 •  Báo cáo doanh thu theo khách hàng

II Phân Hệ Quản Trị Hệ Thống

 (Quản trị hệ thống chung cho cả phần mềm)

Quản lý và phân quyền người sử dụng theo cấp

 •  Đăng ký người sử dụng, thay đổi mật khẩu
 •  Khai báo nhóm và cấp  người sử dụng
 •  Danh sách người sử dụng theo nhóm và cấp người sử dụng
 •  Phân quyền người sử dụng và nhóm và cấp người sử dụng
 •  Chi tiết quyền của nhóm và người sử dụng

Bộ TCSOFT - HOTEL 3.5

 Phần mềm quản lý khách sạn

I. QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

1. Quản lý hệ thống khai báo danh mục: khai báo danh mục cho cả nhà hàng và khách sạn

 •  Hệ thống danh mục nhóm khách hàng, đơn vị hợp tác.
 •  Hệ thống danh mục nhóm loại phòng
 •  Hệ thống danh mục phòng, buồng,Vip,Thường
 •  Hệ thống danh mục bàn ăn, món ăn
 •  Hệ thống danh mục nguyên liệu, kho bếp

2. Quản lý thông tin đặt phòng

 •  Phiếu đặt phòng: Khách đặt tại khách sạn hoặc qua kênh khác, không qua website
 •  Thống kê số phòng đặt
 •  Thống kê khách hàng đặt
 •  Thống kê ngày khách đặt
 •  Thống kê phòng trống
 •  Sơ đồ hiển thị tình trạng dặt phòng và sử dụng phòng của khách sạn

3. Quản lý quá trình nhận phòng

 •  Thể hiện sơ đồ phòng (Xem hệ thống phòng còn trống, đã cho thuê, tình trạng đặt phòng chưa ở)
 •  Thủ tục nhận buồng khách lẻ/khách đoàn
 •  Thay đổi thông tin nhận buồng
 •  Tra cứu thông tin buồng và hồ sơ khách
 •  Báo cáo nội bộ buồng và khách

4. Quản lý thu ngân

 •  Nghiệp vụ thu ngân
 •  Chuyển đổi giao dịch và ghi giao dịch
 •  Thủ tục trả buồng khách lẽ/khách đoàn
 •  Chuyển đổi tiền tệ
 •  Báo cáo nội bộ thu ngân
 •  Báo cáo tồn quỹ

5. Quản lý sơ đồ phòng

 •  Thể hiện tình trạng phòng theo ngày: có khách, trống, đặt trước hoặc đang sửa.
 •  Sơ đồ khai thác phòng: Thống kê công suất khai thác phòng của khách sạn
 • Sơ đồ phòng trực quan, dễ dàng sắp sơ đồ phòng tương tự như vị trí địa lý của các phòng.
 • Thao tác trực tiếp nghiệp vụ trên sơ đồ phòng, rất tiện dụng và nhanh chóng.
 • Tra cứu hồ sơ khách hàng trên sơ đồ phòng nhanh chóng và đầy đủ.

6. Quản lý tìm kiếm

 •  Tổng quan về tra cứu thông tin
 •  Thông tin về khách
 •  Hồ sơ quản lý nhóm
 •  Hồ sơ khách hàng
 •  Tra cứu phòng trống, phòng có khách, hỏng, sửa chữa
 •  Tra cứu hệ thống giá phòng từng loại

7 Hệ thống báo cáo dịch vụ khách sạn

 •  Báo cáo tình hình đặt phòng theo thời gian
 •  Báo cáo tình hình sử dụng các phòng
 •  Báo cáo trình trạng tức thời sử dụng phòng
 •  Báo cáo doanh thu cho thuê phòng
 •  Báo cáo doanh thu theo khách hàn

II. PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - BAR

1.Quản lý bàn ăn

 •  Theo dõi sơ đồ tình trạng bàn ăn: báo bàn trống, bàn có khách
 •  Lập phiếu thanh toán từ bàn ăn, linh hoạt các món ăn trên phiếu
 •  Thống kê quá trình làm phiếu thanh toán
 •  Phân quyền chỉnh sửa phiếu sau khi đã thanh toán cho khách: chỉ những người có quyền Quản lý mới được chỉnh sửa phiếu khi đã thanh toán cho khách

2.Quản lý doanh thu

 •  Quản lý doanh thu hàng ngày thông qua phiếu thanh toán và phiếu thu chi
 •  Thống kê doang thu theo thời gian, theo ca làm việc,
 •  Quản lý chi tiết doanh thu của nhân viên thu ngân, phục vụ bàn.

3.Quản lý công nợ khách hàng – Nhà cung cấp

 •  Quản lý công nợ của từng khách hàng
 •  Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 •  Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp: thông qua xuất nhập hàng hóa kho bếp và phiếu thu chi, báo cáo chi tiết công nợ với nhà cung cấp

4.Quản lý xuất nhập tồn

 •  Quản lý chi tiết nhập hàng từ nhà cung cấp vào kho bếp
 •  Quản lý tổng hợp nhập hàng
 •  Quản lý chi tiết xuất hàng thông qua phiếu xuất bán hàng: thiết lập công thức định lượng cho món ăn.
 •  Quản lý tổng hợp xuất hàng
 •  Quản lý quá trình thực phẩm tồn kho bếp

5.Quản lý quỹ nhà hàng (tiền mặt)

 •   Quản lý thu tổng hợp: thu từ quá trình bán hàng nhà hàng thông qua phiếu xuất bàn ăn
 •   Quản lý chi tiết chi: thực hiện các phiếu chi phục vụ cho hoạt động nhà hàng
 •   Quản lý tổng hợp thu chi

III. Phân Hệ Quản Lý Karaoke

 1. Quản lý thông tin khách hàng
 2. Quản lý phòng hát
 3. Quản lý Sơ đồ phòng hát, tình trạng phòng
 4. Quản lý đặt phòng, chuyển phòng, gộp phòng hát
 5. Quản lý thu ngân, hóa đơn thanh toán
 6. Công thức chế biến trừ kho tự động
 7. Quản lý nguyên liệu, kho nguyên liệu
 8. Quản lý công nợ khách hàng,
 9. Quản lý Công nợ nhà cung cấp
 10. Quản lý thu chi, quản lý quỹ
 11. Quản lý nhân viên, ca làm việc

IV. Phân Hệ Quản Trị Hệ Thống

 (Quản trị hệ thống chung cho cả phần mềm)

 • Quản lý và phân quyền người sử dụng theo cấp
 •  Đăng ký người sử dụng, thay đổi mật khẩu
 •  Khai báo nhóm và cấp  người sử dụng
 •  Danh sách người sử dụng theo nhóm và cấp người sử dụng
 •  Phân quyền người sử dụng và nhóm và cấp người sử dụng
 •  Chi tiết quyền của nhóm và người sử dụng

 
TẢI DEMO MIỄN PHÍ

HOTLINE: 0435400738 - 0912.841.157