Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Mắt

1. Quản lý danh mục bệnh nhân và tiếp đón
2. Quản lý khám chữa bệnh
3. Quan lý kê đơn thuốc cho bệnh nhân
4. Quản lý quản lý phẫu thuật – thủ thuật
5. Quản lý kho thuốc
6. Quản lý thu chi
7. Quản lý Hệ thống báo cáo 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản

1. Phân hệ: danh mục chung
2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón
3. Phân hệ quản lý khám bệnh
4. Phân hệ quản lý siêu âm, xét nghiệm
5. Phân hệ quản lý kho thuốc
6. Phân hệ quản lý thu chi
7. Hệ thống báo cáo 

Phần mềm quản lý phòng khám Nhi

1. Phân hệ: danh mục chung
2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón
3. Phân hệ quản lý khám bệnh
4. Phân hệ quản lý siêu âm, xét nghiệm
5. Phân hệ quản lý kho thuốc
6. Phân hệ quản lý thu chi
7. Hệ thống báo cáo

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa

- Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa TCSOFT-MEDICAL là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh,giúp quản lý đầy đủ từ thông tin bệnh nhân, quá trinh khám chữa bệnh của bệnh nhân cũng nhưu là quá trình cấp phát thuốc và thu chi trong quá trình khám chữa bệnh.