Phần mềm quản lý thi thư viện

Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Online - TCSOFT Mới Nhất 2016

Hiện nay rất nhiều các đơn vị Thư viện ở nước ta vẫn còn quản lý theo phương thức truyền thống. Đó là cách quản lý và lưu trữ trên giấy tờ, sổ sách. Phương thức này có rất nhiều hạn chế. Để quản lý được đầy đủ, chi tiết, và chính xác - hàng năm thư viện phải mất một khoản chi phí khá lớn cho việc mua nguyên liệu ( giấy tờ, sổ sách, tư liệu). Hơn nữa, do đặc điểm chất liệu giấy rất nhanh hỏng, phải thường xuyên thay thế, nâng cấp, mỗi lần thay đổi là một lần phải sao chép sổ sách, bảo quản tư liệu... tốn kém cả về chi phí đầu tư, vừa mất nhiều thời gian và sức lực. Hoạt động quản lý, tra cứu theo cách trên cũng chiếm rất nhiều thời gian, công sức của cả thủ thư lẫn bạn đọc mà hiệu quả đạt được lại không cao.

95 100 1120

Xem Demo Đặt hàng

Tổng quan

      Ý thức được tầm quan trọng ấy, Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Phần Mềm TCSOFT đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm quản lý thư viện điện tử, nhằm phục vụ cho công cuộc tin học hóa, hiện đại hóa hệ thống thư viện.

 Phần mềm quản lý thư viện

Hình 1: Giao diện của Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phần mềm quản lý thư viện

Hình 2: Các phân hệ biên mục quản lý trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT- LIB 4.0 

 

 

Một số đơn vị tiêu biểu mà chúng tôi đã triển khai: 

Phần mềm quản lý thư viện tiêu biểu

Phần mềm quản lý thư viện chuyên nghiệp nhất

Chức năng

 

 

 

 Phân hệ biên mục tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phần mềm quản lý thư viện 2015

Hình 3: Các mục con của biên mục  trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

 

Phân hệ Biên mục cung cấp cho cán bộ thư viện một công cụ hữu hiệu và tiện lợi để tiến hành công tác biên mục. Bên cạnh các mẫu biên mục thiết kế sẵn cán bộ thư viện còn có thể dễ dàng chỉnh sửa các mẫu này hoặc xây dựng các mẫu biên mục mới với khả năng tạo trường, gán nhãn và đặt tên, định các trường con, cũng như quy định các thuộc tính lặp, bắt buộc, kiểu dữ liệu cho chúng.

Phần mềm quản lý thư viện đơn giản nhất

phan mem quan ly thu vien

Hình 4: Thông tin, dữ liệu sản phẩm nhâp kho tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ bổ sung trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

-        phan mem quan ly thu vien 2015

Hình 5: Phân hệ bổ sung tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ bổ sung giúp thư viện có thể quản lý công tác bổ sung hiệu quả.

Khả năng in mã vạch cho từng chỉ số cá biệt theo lô.

Phân hệ bổ sung còn giúp tiến hành việc quản lý và kiểm kê kho sách dễ dàng .

Phan mem quan ly thu vien gia re

Hình 6: Quản lý tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ Quản lý Bạn đọc trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phần mềm quản lý thư viện đơn giản

Hình 7: Quản lý bạn đọc trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Là công cụ trợ giúp thư viện trong việc quản lý cộng đồng bạn đọc và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến bạn đọc như cấp thẻ, in thẻ, gia hạn thẻ, cắt hiệu lực thẻ.

Phần mềm quản lý thư viện công nghệ mới

Hình 8: Danh sách bạn đọc trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ tra cứu tài liệu trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phần mềm quản lý thư viện

Hình 9: Tra cứu tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Hiển thị những thông tin thống kê chính: Số Ấn phẩm, số ấn phẩm đã biên mục trong thư viện

D/s các ấn phẩm mà bạn đọc quan tâm như ấn phẩm mới, mượn nhiều nhất.

Dùng tra cứu tài liệu trong thư viện và đặt mượn, đặt chỗ.

Tra cứu và mượn liên thư viện

Tra cứu và mua tài nguyên số

Phần mềm quản lý thư viện dễ sử dụng nhất

Hình 10: Mục giúp nhân viên tìm kiếm tài liệu trong kho

Phân hệ Quản lý lưu thông mượn trả trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ Mượn – Trả tin học hóa quá trình lưu thông ấn phẩm giữa thư viện và bạn đọc cũng như giữa các thư viện với nhau

Phân hệ Quản lý lưu thông mượn trả trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Hình 11: Giao diện của phân mục quản lý, mượn - trả tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ quản trị hệ thống trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT-LIB 4.0

Phân hệ quản lý được sử dụng bởi người quản trị cao nhất với khả năng tạo mới và gán quyền cho các tài khoản truy cập vào các phân hệ khác cũng như rút bớt quyền hay hủy các tài khoản đang sử dụng.

Phân hệ quản lý cung cấp cho người dùng khả năng lập các báo cáo, thống kê về các hoạt động của người dùng tại phân hệ này cũng như các phân hệ khác.

Tại sao bạn nên chọn TCSOFT - LIB 4.0
TẢI DEMO MIỄN PHÍ

HOTLINE: 0435400738 - 0912.841.157