Thiết kế web Doanh Nghiệp

Mô tả: Là dạng website giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm, cho phép người quản trị có thể thay đổi nội dung website thường xuyên và dễ dàng.

Thiết kế web Nhà hàng

Mô tả: Là dạng website giới thiệu về nhà hàng, các dịch vụ, thực đơn của nhà hàng, ẩm thực nhà hàng

Chính sách dành cho đại lý

Kinh doanh

0436.830.564 - 0912.841.157

  • Mr Thái thai_tcsoft
  • Mr Đức ductmtcsoft
  • Ms Nụ nutt_tcsoft
  • Ms Hoa hoatcsoft

Hỗ trợ kỹ thuật

043.5400.738 - 0912.373.824

  • Hỗ trợ phần mềm thai_tcsoft
  • Hỗ trợ website thai_tcsoft