(Chào mừng ngày sinh nhật công ty - Ngày giải phóng miền Nam 30.4– Ngày quốc tế lao động 1.5)